Stand with Ukraine

1 березня Європейський суд з прав людини виніс рішення, в якому наказав Російській Федерації припинити напади та бомбардування цивільних об’єктів в Україні.

Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

1 березня Європейський суд з прав людини виніс рішення, в якому наказав Російській Федерації припинити напади та бомбардування цивільних об’єктів в Україні.

Вперше у ситуації війни між двома державами-сторонами Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод двостороннього конфлікту Європейський суд з прав людини у своєму рішенні щодо Росії вказав на заходи забезпечення тільки одній зі сторін.

У рішенні суд зазначає, що він уважно слідкує за військовою агресією Росії проти України. Суд не просто заборонив Росії використовувати зброю проти цивільних об’єктів, а повністю відтворив основну вимогу України в її заяві.
Українська сторона не плекає надій на те, що Росія виконає ці вимоги. Водночас, зараз будь-який удар по цивільній інфраструктурі буде прямим порушенням приписів ЄСПЛ, а це значно полегшить доведення порушень та стягнення компенсації після перемоги України.

On March 1, the European Court of Human Rights ordered to stop the attacks and bombings of civilian objects in Ukraine.
For the first time in a situation of war between two states parties to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of Bilateral Conflict, the European Court of Human Rights in its decision to Russia pointed to measures to ensure one party only.

In the decision, the court notes that it is closely monitoring Russia’s military aggression against Ukraine. The court not only banned Russia from using weapons against civilian targets, but fully reproduced Ukraine’s basic demand in its statement.
The Ukrainian side has no hope that Russia will comply with these requirements. At the same time, any attack on civilian infrastructure will now be a direct violation of the ECHR provisions, which will make it much easier to prove violations and obtain compensation after Ukraine’s victory.