Stand with Ukraine

⚡️Звернення України до Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ:

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

⚡️Звернення України до Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ:
❗️Факт захоплення відомої у всьому світі ЧАЕС має усі ознаки акту ядерного тероризму, вчиненого по відношенню до ядерних об’єктів ЧАЕС та її персоналу військовими формуваннями РФ.
🔻МАГАТЕ повинне звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над її ядерними об’єктами та активізувати дії задля недопущення актів ядерного тероризму, яким і є факт захоплення військами Російської Федерації Чорнобильської АЕС та зони відчуження
🔻Персонал ЧАЕС уже сьому добу утримується російськими військовими без ротації, зазнає психологічного тиску та морально виснажений, має обмежені можливості для спілкування, пересування й здійснення у повному обсязі регламентних і ремонтних робіт, що призводить до порушення радіаційного режиму та становить небезпеку для їхнього життя і здоров’я.
🔻Російська Федерація повністю ігнорує принципи миру, безпеки та єднання, задля яких створювалося МАГАТЕ у структурі ООН. Через це пропонується виключити доступ Росії до інтелектуальних та технічних ресурсів агентства з одночасним посиленням контролю за використанням ядерного матеріалу в цій країні.

State Service of Special Communication and Information Protection of Ukraine

Ukraine has appealed to the International Atomic Energy Agency (IAEA):

The seizure of the world-famous Chernobyl nuclear power plant has all indications of an act of nuclear terrorism committed against Chernobyl nuclear facilities and its personnel by the Russian military.

The IAEA must call on NATO to close access to the airspace over the country’s nuclear facilities and intensify efforts to prevent acts of nuclear terrorism, such as the seizure of the Chernobyl NPP and the exclusion zone by Russian military.

Chernobyl NPP personnel, who had been held captive by the Russian military without rotation for seven days, remained under psychological pressure and went morally exhausted. They have limited opportunities to communicate, move, and carry out full-fledged maintenance and repair work, which violates the radiation regime and endangers their lives and health.

Russian Federation completely ignores the principles of peace, security and unity, for which the IAEA was created within UN. Therefore it is proposed to rule out Russia’s access to the agency’s intellectual and technical resources while strengthening control over the accounting, control and use of nuclear material in this country.